Responsive image

Fremtiden kommer til Tjeldbergvika

OPPLEV DET NYE BOLIGFELTET

Tjeldbergvika boligområde ligger naturskjønt til langs E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Prosjektet omfatter bygging av småhus og leiligheter i et spektakulært landskap ut mot Vestfjorden. Reguleringsplanen for Tjeldbergvika boligområde ble sluttbehandlet og enstemmig vedtatt i Vågan kommunestyre 14. juni 2021.

Tjeldbergvika boligområde ligger naturskjønt til langs E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Prosjektet omfatter bygging av småhus og noen lavblokker i et spektakulært landskap ut mot Vestfjorden.

Stein Hamre Arkitekter har sammen med Lund Hagem arkitekter og Asplan Viak utviklet reguleringsplanen frem til endelig godkjenning.

Clemens Eiendom AS og Miliarium Bolig har inngått et partnersamarbeid 50/50 og skal sammen utvikle boligområdet.